วัดพระธาตุดอยสุเทพ

วัดพระธาตุดอยสุเทพ จังหวัด เชียงใหม่ ประเทศไทย

วัดพระธาตุดอยสุเทพ (Doi Suthep Temple)

วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นวัดที่มีชื่อเสียงและเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญของนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมเมืองเชียงใหม่ วัดนี้มีอายุมากกว่า 600 ปีและเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาพุทธในภาคเหนือของประเทศไทย วัดพระธาตุดอยสุเทพมีหอภาพยนตร์ จุดชมวิวที่สวยงามของเมืองเชียงใหม่ และพระเจ้าผาเมือง ที่เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวต้องไปถ่ายรูป เป็นต้น

วัดพระธาตุดอยสุเทพ (Doi Suthep Temple) เป็นวัดพุทธศักราชที่สำคัญและมีชื่อเสียงอย่างหนึ่งในประเทศไทย ตั้งอยู่บนยอดดอยสุเทพในเขตหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นจุดสูงสุดในเทือกเขาดอยสุเทพ และเป็นจุดชมวิวที่สวยงามของเมืองเชียงใหม่

ตามตำนาน วัดพระธาตุดอยสุเทพได้รับการสร้างขึ้นโดยกษัตริย์ของล้านนาและล้านช้าง เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระธาตุที่นำมาจากสุโขทัย โดยกษัตริย์ได้สั่งให้ทหารนาเมืองหางดงขุดหลุมบนยอดดอยสุเทพแล้วนำพระธาตุที่ได้มาวางในหลุมดังกล่าว ต่อมากษัตริย์ได้สั่งให้สร้างวัดขึ้นเพื่อปกป้องพระธาตุและใช้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป ตั้งแต่สมัยศิลปากร จนถึงสมัยอยุธยาและรัชกาลที่ 5 ของราชวงศ์จักรีนฤมิต

วัดพระธาตุดอยสุเทพมีสถาปัตยกรรมอย่างงดงาม และเป็นตัวแทนของศิลปะล้านนา ภายในวัดประดิษฐานพระพุทธรูปพระชนมพรรษา มีหอภาพยนตร์ และมีพระเจ้าผาเมืองซึ่งเป็นจุดชมวิวที่นักท่องเที่ยวต้องไม่พลาด

ภายในวัดพระธาตุดอยสุเทพมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามและมีความสำคัญอย่างมาก โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาจากมุมมองของศิลปะและวัฒนธรรมของล้านนา มีสิ่งสำคัญที่น่าสนใจดังนี้

  1. พระชนมพรรษา : อยู่บนชั้นเชิงชายเขา ภายในประดิษฐานอยู่พระธาตุที่สำคัญมากๆของวัดพระธาตุดอยสุเทพ โดยเป็นพระธาตุที่มาจากสุโขทัย ซึ่งถือว่าเป็นพระธาตุสำคัญของภาคเหนือ

  2. หอภาพยนตร์ : ภายในหอภาพยนตร์จะมีการจัดแสดงผลงานศิลปะของล้านนาเป็นส่วนมาก อาทิ รูปปั้นจากดินเผา และภาพสีสวยงามที่บรรจุอยู่ในกรอบเป็นเครื่องประดับ

  3. พระเจ้าผาเมือง : เป็นอีกหนึ่งจุดที่นักท่องเที่ยวต้องไปเยี่ยมชม เนื่องจากมีจุดชมวิวที่สวยงามของเมืองเชียงใหม่ และอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพอยู่ใกล้เคียง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *